Header

silnoprúdové zariadenia

Klasická inštalácia (domy, firmy) do 1000V vrátené bloskozvodov

odborné poradenstvo ako aj samotná inštalácia kvalifikovanými odborníkmi vrátané kabeláže a dodanie materiálu.

  • základoveé zemnenie
  • NN prípojka
  • ťahanie káblov
  • výroba rozvážačov
  • zapojenie zásuviek a vypínačov
  • zapojenie elektrických spotrebičov
  • odskúšanie celého systému
  • inštalovanie bleskozvodov

slaboprúdové zariadenia

DDZ, web kamery, inteligentné elektroinštalácie, zabezpečovacie systémy

elektrické a podlahové vykurovanie

návrhy, realizácia a predaj

opravy a údržby

kompletné revízie