Header

Kontakt

Peter Ruďak
Oľka 70
067 04 Oľka
Slovenská republika

rudak.peter@gmail.com

IČO: 43544568
IČ DPH: SK1078120384
Bankové spojenie: SK34 1111 0000 0013 2145 3005

Kontaktné osoby
Peter Ruďak
+421 911 932 730

Napíšte nám