Header

Kontakt

Dkenergy s. r. o.
Oľka 70
067 04 Oľka
Slovenská republika

IČO: 51481448
DIČ: 2120743185 IČ DPH: SK2120743185
Bankové spojenie: SK55 1111 0000 0014 9067 0000


Peter Ruďak
Oľka 70
067 04 Oľka
Slovenská republika

rudak.peter@gmail.com

IČO: 43544568
IČ DPH: SK1078120384
Bankové spojenie: SK34 1111 0000 0013 2145 3005

Kontaktné osoby
Peter Ruďak
+421 911 932 730

Napíšte nám