Header

fotovoltaika

1. ON - GRID

Bez batérií pre elektrifikované objekty

Elektrická energia zo slnka je dodávaná do elektroinštalácie v objekte, aktuálny výkon závisí od množstva slnečných fotónov. Po inštalácií odberateľ odoberá z distribučnej sústavy už len rozdielovú zložku elektriny.Výrobca môže čerpať jednorázovú dotáciu na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA), Tieto fotovoltické zdroje sú najrozšírenejšie z dôvodu jednoduchosti technickej realizácie a výhodnej ceny.

2. hybridné synchrónne zdroje

(s batériami)

Jedná sa o najmodernejší spôsob využitia elektriny zo slnka s najvyššou mierou vlastnej spotreby z výrobného zdroja. Hybridné synchrónne zdroje pracujú počas dňa ako on-gridové, večer a v noci dodávajú elektrinu do elektroinštalácie v objekte z batérií. V prípade výpadku elektriny v obmedzenom režime dodávajú elektrinu do objektu. Jedná sa o najmodernejšie zdroje ktorým patrí budúcnosť. Stabilizujú distribučnú sieť a zabezpečujú minimálny odber z distribučnej sústavy pre dané odberné miesto. Vlastník nakupuje po inštalácií zdroja od distribučnej spoločnosti len rozdielovú zložku elektriny.Výrobca môže čerpať jednorázovú dotáciu na výstavbu zdroja z OP kvalita životného prostredia (SIEA).

3. OFF - GRID

Elektrická energia zo svetla je dodávaná do elektroinštalácie v objekte a do batérií. najmä tam, kde nie je možné pripojiť sa na verejnú elektrickú sieť Tieto fotovoltické zdroje sú podstatne drahšie ako fotovoltaické zdroje on – grid. Pre ostrovné fotovoltické systémy platia prísne fyzikálne obmedzenia a vlastník musí počítať s obmedzenou dodávkou elektriny. Preto je výhodné tieto zdroje prevádzkovať v spolupráci s generátormi s cieľom zabezpečenia plnohodnotnej elektrifikácie.

Ponuka na vyžiadanie
Logo